بخش تخصصی دندان پزشکی کودکان ارائه خدمات با کنترل صحیح کودک و غلبه بر ترس ترمیم پوسیدگی دندان های شیری و دائمی کودکان درمان ریشه دندان های شیری روکش دندانی استیل و زیرکونیوم دندان شیری فلورایدتراپی و بروساژ دندان های دائمی و شیری پروتز دندان های شیری در کودکان بدون