loader image

پروتز دندان

پروتز های تک دندان (تمام فلز، پرسلن، زیرکونیوم، فلزات با ارزش طلا)
بریج های 3 واحد با بالا
پلاک های دندانی آکلریک و کروم کبالت
اوردنچر های بر پایه ایمپلنت (دندان مصنوعی ثابت)
پروتز متحرک (دندان مصنوعی متحرک)
پلاک های موقت جهت فواصل درمانی
ساخت روکش های کامپیوتری و تحویل یک روزه
ساخت گارد و محافظ های اصلاح روابط دندانی و فکی
ساخت پین و پست های داخل دندان
×

ارتباط از طریق واتساپ

×