loader image

اتاق عمل

انجام تمامی خدمات دندان پزشکی کودکان و بزرگسالان تحت بیهوشی عمومی
انجام تمامی خدمات دندان پزشکی کودکان و بزرگسالان تحت آرامبخشی (سدیشن) برای افراد دارای ترس دندان پزشکی
درمان دندان پزشکی بیماران با معلولیت تحت ارامبخشی
image
×

ارتباط از طریق واتساپ

×